17. ŘÍJNA 2019

Emoční inteligence

Workshop

Anotace

Využijte sílu emoční inteligence!
Emoce jsou jedním nejdůležitějších a zároveň z nejpřehlíženějších aspektů zdravého fungování jednotlivců i organizací. Naše současné chápání a vnímaní emocí, je bohužel velmi omezené a naše pozornost se zaměřuje většinou jen na ty pozitivní.

Co je to emoční inteligence (EQ)?

Emoční inteligence je naše schopnost pozorovat emoce, pocity a myšlenky nás samotných i ostatních, rozpoznávat je a používat tyto informace k ovlivňování našeho myšlení a jednání. Čím větší vytvoříme prostor mezi impulzem a naší reakcí, tím větší svobodu a sebedůvěru získáváme.

Negativní emoce odmítáme a přehlížíme, protože jsou nepříjemné, ohrožující a nevíme jak s nimi správně naložit. Jednoduše negativní emoce nejsou “in”. Rozvíjením EQ získáváme nejen větší životní pohodu vč. té fyzické a zvýšený pocit štěstí, ale i výraznou konkurenční výhodu v pracovním prostředí, lepší vztahy a zlepšení komunikace, větší sebedůvěru, kvalitnější soustředění a kontrolu nad vlastním životem.

Základní informace

Termín: 17. října 2019 od 09:30 do 12:30
Cena: Zdarma
Délka: 3 hodiny
Lektor: Ondřej Filip
Adresa: KC VUT, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4
Místnost: E320

Cíle workshopu

• dozvíte se, jaké jsou druhy emocí
• dozvíte se, co jsou emoce a jak vám mohou sloužit
• naučíte se rozpoznávat, pozorovat a pojmenovávat emoce
• podíváte se na některé své emoce z nadhledu – strach, hněv, stud, apod.
• osvojíte si základní principy pro práci s emocemi
• dozvíte se základní informace o fungování mozku a vzniku emocí
• rozpoznáte své vlastní strategie, které používáte na vyhýbání se emocím
• odnesete si vlastní akční plán na změnu vztahující se k EQ
• odnesete si nezbytný nástroj pro práci s emocemi

Lektor

ONDŘEJ FILIP, PCC ; Profesionální Týmový & individuální kouč; Lektor a facilitátor; Otevírač očí

Mým posláním je pomáhat jednotlivcům, organizacím a společnosti rozvíjet jejich vnitřní potenciál a tím je podporovat v jejich růstu.
Usiluji o to, aby se principy koučinku staly běžnou součástí našich životů a každý z nás byl aktivním tvůrcem a lídrem svého vlastního života.

Hlavní důvod proč se věnuji koučinku je ten, že vidím obrovský potenciál v lidech a organizacích okolo sebe. A chci být součástí nejen jejich rozvoje a růstu, ale i rozvoje společnosti jako takové.

Mé hodnoty jsou otevřenost, důvěra, radost, nadšení, změna, pokora, svoboda a rovnováha.

Náplň workshopu

Během workshopu budete pracovat s Vašimi emocemi – které ale mějte připravené!

Jak na to?

Během 7-10 dnů před workshopem zaměřte svou pozornost na emoce, které každý den zažíváte. Můžete sledovat cokoliv vás napadne např. jaké konkrétně emoce zažíváte (případně i jednu konkrétní), v jakém okamžiku vaše emoce vznikají, jaké jsou s nimi spojeny myšlenky, jejich intenzitu (na škále 1-10, 1 nejmenší, 10 je největší), jak dlouho trvají nebo jak často se konkrétní emoce objevuje. atd. Je to zcela na vašem uvážení,důležité je to, aby vás konkrétní pozorování zajímalo a bavilo. Každý si všímáme něčehojiného, pro každého z nás je důležité také něco jiného, takže se inspirujte hlavně sami sebou. Pokud vás nic konkrétního nenapadá nebo nezajímá, všímejte si jednoduše toho, co vás zaujme při prožívání vašich emocí zaujme, toho čeho si prostě všimnete. Jednoduše se
staňte průzkumníky vašich emocí, kteří jsou zvědaví jak vlastně fungují:-). Také je důležité, abyste pozorovali nehodnotícím způsobem, tj. abyste se stali
neutrálními pozorovateli vašich emocí a cokoliv je s nimi spojeného. Místo “to je hrozný zase jsem byl(a) před prezentací nervózní, jsem nemožný(á)”, si stačí poznamenat např. před prezentací jsem cítil(a) nervozitu, pocení rukou, mírný tlak v žaludku a klepající se hlas.” Popisujte, nehodnoťte. Pozorujte každý den. Stačí cca 5ti minutová reflexe vašich pozorování za celý den, případně si můžete poznamenávat pozorování ihned potom, co emoční událost skončila, ať už negativní nebo pozitivní, dokud ji máte čerstvě v paměti. Forma je na vás, doporučuji psaní rukou. Toto cvičení děláte proto, abyste začali zaměřovat pozornost (na co se zaměříte roste) na vaše emoce, na jejich větší uvědomování. Tím pádem začínáte okamžitě a přirozeně rozvíjet vaši emoční inteligenci.

Za druhé, vaše poznámky budou sloužit pro vás osobně jako kontext, rámec celého workshopu a následného samostatného rozvoje vaší EQ. Zároveň vaše poznámky
poslouží jako prostředek sdílení vaší zkušenosti s ostatními, a to do té míry, do jaké vám to bude příjemné a komfortní. Takže si svůj “emoční deník” přineste se sebou.

Těším se na setkání a emocím zdar:-)
Ondřej Filip, PCC

Přihlásit se

Registrací souhlasíte a potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů.