26. LISTOPADU 2019

Job interview / příprava na pohovor v AJ

Workshop

Anotace

Příprava na pohovor v anglickém jazyce, workshop bude veden na základě požadavků zúčastněných studentů, a to buďto primárně v českém nebo anglickém jazyce. Petra je rodilá Češka, mluví plynule anglicky a francouzsky, domluví se také holandsky.

 

Pracovní pohovor je taková malá zkouška našich schopností umění prodeje. Je to prodej nás samých, v tom nejlepším balícím papíře a krásně převázáno mašlí. Pro některé velmi stresující, pro některé jen normální pokec.

Celkově můžeme říct, že je to výzva, ale určitě to nemusí být strašák. Když se pověnujeme přípravě, tak nám z toho vypadne: „Těžce na cvičišti a poté lehce na bojišti.“

Pohovor v angličtině je ve finále to samé, jen jsme mimo komfort svého rodného jazyka. Na workshopu si tedy zacvičíme v „anglickém“ ringu, projdeme praktické tipy a uděláme pár praktických „chmatů“ 🙂

A job interview is like a little test of our ability to sell. We are selling ourselves, wrapped in the best wrapping paper with a beautiful bow around it. For some it could be a very stressful affair, for others just a normal chat. Over all we can say it is a challenge, but it does not have to be a nightmare. If we spend time to prepare, we will get to: “Hard work in the training ring will make it easier during the fight.”

A job interview in English is the same, yet we are outside the comfort of our mother tongue. During the workshop we will create an “English” training ring, we will walk through some practical tips and do some practical “moves” 🙂

Základní informace

Termín: 26. listopadu 2019 od 09:00 do 13:00
Cena: zdarma
Délka: 4 hodiny
Lektor: Petra Crampton
Adresa: KC VUT, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4
Místnost: E320

Cíle workshopu

 • Udělat si představu o pohovoru v mezinárodním prostředí
 • Pochopení jak pracovat a využít své hodnoty
 • Pochopení kulturních rozdílů
 • Užít si to a zůstat sám sebou

 

 • Have an idea of interview in the international environment
 • Understanding how to work and use your values
 • Understanding of cultural differences
 • Have a fun and stay yourself

Lektor

Petra je rodilá Češka, která má bohaté zkušenosti z různých zemí a mezinárodních korporací. Je také certifikovaný kouč. Po mnoha dosažených business výsledků a cílů se rozhodla odejít z korporátní kariery a věnovat se tomu co má nejraději: práci s lidmi, jejich rozdíly v chování a odlišnosti v kulturách.

Své učení a poznání ráda předává dál. Ukazuje lidem jak maximalizovat jejich potenciál, pomáhá odhalovat možné bloky a pracovat na jejich transformaci.

Mezi její hodnoty patří upřímnost a otevřenost, což je přesně to, čeho se vám při práci s ní dostane.

 

Petra has rich experience from different countries and multinational corporate environments. She is also certified coach. After many business targets and objectives reached, she has decided to leave her corporate career and focus on what she liked the most: Working with people, their behaviour and cultural differences.

She loves to share her learnings and knowledge with others. She shows others how to maximize their potential, she helps them to discover potential blocks and work on their transformation.

She values honesty and openness; which people get, when pursuing their journey with her.

Náplň workshopu

 • Jak pohovor může probíhat a co můžeme očekávat
 • Na co se zaměřují: Během náboru a přímo u pohovoru
 • Práce s hodnotami: Kandidát, firma a jejich propojení
 • Osobní profil uchazeče
 • Malý test osobnosti
 • Kulturní rozdíly odlišných národností
 • Praktické tipy pro napsání životopisu

 

 • How an interview can go and what we can expect
 • What do they focus on: during recruiting process and during the interview itself
 • Work with values: Candidate, company and its connection
 • Personal statement
 • Small personality test
 • Cultural differences
 • Practical tips on how to write a CV

Přihlásit se

Registrací souhlasíte a potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů.