18. DUBNA 2019

Kreativita a její možné využití nejen při řízení projektů

Akce, Workshop

Anotace

Kreativita je pojem, který je v poslední době velmi často zmiňovaný. Zaměstnavatelé vyžadují, aby jejich zaměstnanci byli kreativní. Co to však znamená? Můžeme být všichni kreativní? Odpovědi na tyto otázky se studenti dozví během workshopu. Studenti si některé z metod podporující kreativitu vyzkoušejí během workshopu.

Základní informace

Termín: 18. dubna 2019 od 13:00 do 16:00
Cena: zdarma
Délka: 3 hodiny
Lektor: Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.
Adresa: Kariérní centrum VUT (Kolejní 2906/4)
Místnost: E320

Cíle workshopu

Studenti během workshopu získají znalosti týkající se kreativity a metod, které kreativitu podporují a zároveň si vyzkouší některé z těchto metod.

Lektor

Lenka Smolíková

Lenka vystudovala Vysoké učení technické v Brně konkrétně Fakultu podnikatelskou, kde po získání doktorského diplomu působí jako odborný asistent. Specializuje se na oblasti projektového řízení, využití soft skills pro řízení projektů a nové trendy v oblasti řízení projektů (jako například řízení mezinárodních projektů, agilní metody a řízení virtuálních týmů). Projektům se věnuje také mimo půdu VUT a působí jako konzultant v oblasti řízení projektů.

Náplň workshopu

  • Co je to kreativita?
  • Proč potřebujeme být kreativní v projektech?
  • Jaké známe metody podporující kreativitu?
  • Co může kreativitu brzdit?

Přihlásit se

Registrací souhlasíte a potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů.