14. LISTOPADU 2018

KRITICKÉ MYŠLENÍ jak neklamat sami sebe?

Přednáška

Anotace

„Náš problém není to, že toho víme málo. Náš problém je, že mnoho z toho, co víme, není pravda.“ Will Rogers

Kritické myšlení je podle zprávy Future of Jobs druhou z nejpotřebnějších dovedností pro 21. století. Ale podle Centra digitální transformace to je zároveň jedna z šesti dovednosti, která ve výuce nejvíce chybí. Dovednost kriticky přemýšlet je důležitá zejména proto, že svět se stává rychlejší a komplikovanější. V takovém prostředí už naše intuice nestačí a pro lepší rozhodnutí je potřeba znát klamy, kterým podléhá naše vnímání a myšlení a jak šikovně používat rozum. Navíc našim problémem dnes není ani tolik to, že bychom měli málo informací, ale spíše to, že s nimi neumíme pracovat. Tento interaktivní seminář je zaměřený na to, jak kritické myšlení rozvíjet u sebe a ostatních. Vyzkoušíte si, jak se rozhodujete a přemýšlíte. A dozvíte se, jak to zlepšit. Pokud totiž nerozpoznáme klamy ve vnímání a úsudku, vede to logicky k chybným rozhodnutím a horším výsledkům.

Místo konání přednášky: Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, místnost E 337.

Základní informace

Termín: 14. listopadu 2018 od 17:00 do 19:00
Cena: Zdarma
Délka: 2 hodiny
Lektor: Ing. Lukáš Hána

Lektor

Ing. Lukáš Hána 
Senior konzultant, GrowJOB Institute
https://www.linkedin.com/in/lukashana/

Lukáš je konzultant a lektor kritického myšlení pro firmy, školy a jednotlivce. Na školeních, přednáškách a konzultacích učí lidi aplikovat racionalitu při práci s informacemi a rozhodování. Výsledkem je to, že se lidé díky znalostem a technikám vyhnou častým chybám a dosahují lepších výsledků bez náhody. Studoval Diplomacii na VŠE a Koučink a management na Ecole Supérieure de Commerce de Rennes ve Francii. Je zakladatelem projektu #krimyš (www.krimys.cz) a spoluautorem kurzu kritického myšlení na VŠE. Také je alumni Centra pro aplikovanou racionalitu CFAR (www.rationality.org).

Náplň workshopu

  • Co je kritické myšlení a jak ho trénovat?
  • Jak funguje intuice a kdy jí poslechnout a kdy zpochybnit?
  • Jak se dopátrat toho, jak to ve skutečnosti je a nezůstat jen u vlastních domněnek?
  • Jakým klamům podléháme a jak jejich vliv omezit?
  • Jak zefektivnit dosahování svých cílů?
  • Jak se strukturovaně a rozumněji zamyslet nad rozhodnutími a dělat přesnější
    predikce?

Přihlásit se

Registrací souhlasíte a potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů.