7. BŘEZNA 2019

Projektové řízení v kostce

Akce, Workshop

Anotace

S projekty a projektovým řízením se setkáváme každý den, jen o tom někdy možná ani nevíme. Každý z nás někdy řeší školní projekty, projekty ve svém osobním životě a někteří z nás se projektům věnují ve své profesi. Uvedený workshop bude zaměřený na základy z oblasti projektového řízení a je určen všem studentům VUT, kteří mají zájem získat základní povědomí a znalosti o tom, jak by mohli začít řídit projekty.

Základní informace

Termín: 7. března 2019 od 15:00 do 18:00
Cena: zdarma
Délka: 3 hodiny
Lektor: Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.
Adresa: Kariérní centrum VUT (Kolejní 2906/4)
Místnost: E320

Cíle workshopu

Seznámit účastníky se základními nástroji a metodami projektového řízení, které je možné využít nejen při řízení projektů.

Lektor

Lenka vystudovala Vysoké učení technické v Brně konkrétně Fakultu podnikatelskou, kde po získání doktorského diplomu působí jako odborný asistent. Specializuje se na oblasti projektového řízení, využití soft skills pro řízení projektů a nové trendy v oblasti řízení projektů (jako například řízení mezinárodních projektů, agilní metody a řízení virtuálních týmů). Projektům se věnuje také mimo půdu VUT a působí jako konzultant v oblasti řízení projektů.

Náplň workshopu

  • Co je to projekt? Kde se můžeme setkat projekty a projektovým řízením setkat?
  • Proč je důležité projekty řídit?
  • Co musí projekt splnit, abychom ho mohli považovat za úspěšný – příklady z praxe.
  • Definování cíle projektu, přínosů projektu a životní cyklu projektu.
  • Co je v řízení projektu nejdůležitější?
  • Jaké základní nástroje jsou potřeba pro řízení projektů?

Přihlásit se

Registrací souhlasíte a potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů.