22. BŘEZNA 2019

Řízení projektů ve specifických prostředích

Akce, Workshop

Anotace

V posledních letech prochází řízení projektů velmi dynamickým rozvojem. Jedním z hlavních důvodů je pokračující globalizace a propojování trhů, dalším důvodem je neustálý technologický rozvoj a rozvoj nových technologií. To způsobuje, že se mění prostředí, ve kterém jsou projekty realizovány. A právě na specifická projektová prostředí je tento workshop zaměřený.

Základní informace

Termín: 22. března 2019 od 11:00 do 13:30
Cena: zdarma
Délka: 2,5 hodiny
Lektor: Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.
Adresa: Kariérní centrum VUT (Kolejní 2906/4)
Místnost: E320

Cíle workshopu

Seznámit studenty se specifiky řízení projektů v mezinárodním prostředí, virtuálním prostředí a řízení start – up projektů.

Lektor

Lenka Smolíková

Lenka vystudovala Vysoké učení technické v Brně konkrétně Fakultu podnikatelskou, kde po získání doktorského diplomu působí jako odborný asistent. Specializuje se na oblasti projektového řízení, využití soft skills pro řízení projektů a nové trendy v oblasti řízení projektů (jako například řízení mezinárodních projektů, agilní metody a řízení virtuálních týmů). Projektům se věnuje také mimo půdu VUT a působí jako konzultant v oblasti řízení projektů.

Náplň workshopu

  • V čem se liší řízení projektů v mezinárodním prostředí? Jak by měl projektový manažer takový projekt řídit?
  • Co to znamená řídit virtuální projektové týmy a na co by si projektový manažer měl dávat pozor?
  • Jak postupovat při řízení start – up projektů?

Přihlásit se

Registrací souhlasíte a potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů.