3. DUBNA 2019

Řízení rizik v projektu

Akce, Workshop

Anotace

Někteří projektoví manažeři se dívají na řízení projektů jako na řízení rizik. Riziko a neurčitost jsou jedním ze základních parametrů každého projektu, což znamená, že se rizikům při řízení projektů nevyhneme. Workshop bude zaměřený na získání teoretických znalostí potřebných pro řízení rizik v projektu a jejich následnou aplikaci na konkrétním příkladu.

Základní informace

Termín: 3. dubna 2019 od 17:00 do 19:00
Cena: zdarma
Délka: 2 hodiny
Lektor: Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.
Adresa: Kariérní centrum VUT (Kolejní 2906/4)
Místnost: E320

Cíle workshopu

Vysvětlit důležitost řízení rizik v projektu, předat studentům základní teoretické znalosti a na konkrétním příkladu si studenti sami vyzkouší tyto znalosti aplikovat.

Lektor

Lenka Smolíková

Lenka vystudovala Vysoké učení technické v Brně konkrétně Fakultu podnikatelskou, kde po získání doktorského diplomu působí jako odborný asistent. Specializuje se na oblasti projektového řízení, využití soft skills pro řízení projektů a nové trendy v oblasti řízení projektů (jako například řízení mezinárodních projektů, agilní metody a řízení virtuálních týmů). Projektům se věnuje také mimo půdu VUT a působí jako konzultant v oblasti řízení projektů.

Náplň workshopu

  • Co je to riziko?
  • Kdy s riziky v projektu pracujeme?
  • Jak řídit rizika v projektu?
  • Jaké metody se dají využít pro analýzu rizik?

Přihlásit se

Registrací souhlasíte a potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů.