10. DUBNA 2019

Využití soft skills při řízení projektů

Akce, Workshop

Anotace

Projektový manažer pro řízení projektů potřebuje kombinaci znalostí a nástrojů projektového řízení a také tzv. soft skills. Soft skills jsou potřeba pro řízení a práci s lidmi (tým, zainteresované strany). Mezi klíčové soft skills pro řízení projektů patří: komunikace, motivace, řešení konfliktů a kreativita. Zmíněné dovednosti budou studentům předneseny a vysvětleny na praktických příkladech (kreativita bude předmětem dalšího workshopu).

Základní informace

Termín: 10. dubna 2019 od 17:00 do 19:00
Cena: zdarma
Délka: 2 hodiny
Lektor: Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.
Adresa: Kariérní centrum VUT (Kolejní 2906/4)
Místnost: E320

Cíle workshopu

Během workshopu si studenti osvojí základní principy komunikace, motivace a řešení konfliktů.

Lektor

Lenka Smolíková

Lenka vystudovala Vysoké učení technické v Brně konkrétně Fakultu podnikatelskou, kde po získání doktorského diplomu působí jako odborný asistent. Specializuje se na oblasti projektového řízení, využití soft skills pro řízení projektů a nové trendy v oblasti řízení projektů (jako například řízení mezinárodních projektů, agilní metody a řízení virtuálních týmů). Projektům se věnuje také mimo půdu VUT a působí jako konzultant v oblasti řízení projektů.

Náplň workshopu

  • Komunikace v projektech
  • Motivace členů týmu
  • Konflikty v projektu a jejich efektivní řízení

Přihlásit se

Registrací souhlasíte a potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů.