Assessment centrum, případová studie, setkání s týmem. Na jaký pohovor vlastně jdete?

5.11.2021

Zareagovali z vaší vysněné společnosti a pozvali vás na pohovor. Jenže vy si nejste jistí, jak se vlastně nachystat, protože se pozvánka hemží cizími termíny. Co je to assessment centrum a na co se připravit v případě case study? Zde jsou méně obvyklé typy výběrových nástrojů, se kterými se můžete setkat.

 Poslali jste váš životopis do firmy či na pozici, která se vám líbí. A oni se ozvali, že by vás rádi pozvali do výběrového řízení. Gratulujeme. První a nejtěžší krok, tedy zaujmout, už jste zvládli. Teď vás ale čeká část, ve které budete muset prokázat, že máte potřebné znalosti i že se do týmu a firmy hodíte svou povahou a nastavením.

Jelikož klasický pohovor není často úplně nejspolehlivější, přichází personalisté se stále sofistikovanějšími způsoby, jak ověřit, zda je kandidát skutečně ten pravý. A vy tak můžete čelit otázce, na co a jak se vlastně připravit.

Assessment centrum

Pokud vás pozvali na takzvané assessment centrum, je dobré vědět dvě věci. Jednak, že se potkáte s dalšími uchazeči o pozici, a také, že pohovor bude i na několik hodin.

Assessment centrum dává firmám možnost vidět všechny vybrané uchazeče naráz. Mohou je tak snáze porovnat mezi sebou. Navíc vidí, jak fungujete v týmu a jak skutečně reagujete. Přetvařovat se několik hodin v kuse totiž zvládne opravdu jen málokdo.

Připravte se na to, že se budete muset představit. A to nejen personalistovi, ale celé skupině. Pokud vás tedy větší skupiny lidí znervózňují, raději si promyslete předem, co chcete říct. Dále vás budou čekat úkoly ve skupině a individuální pohovor.

Zamyslete se předem, co pozice vyžaduje. Pokud jste se hlásili na roli obchodníka, pak je velká šance, že budete muset ostatním například něco prodat. Samotný inzerát vám tedy může napovědět, jaké dovednosti budou úkoly testovat, případně jaké chování budou posuzující sledovat. Vždy je dobré být asertivní a proaktivně se zapojovat. Dejte si ale pozor, ať to nepřeženete a nevyjdete z toho jako agresivní a sebestřední.

Case study

Schopnost přemýšlet nad problémem komplexně a prokázat znalosti a zkušenosti testuje stále častěji case study, neboli případová studie. Obvykle vám personalista pošle nějaké zadání, problém k řešení, a dá vám několik dní na vypracování. Někdy vás rovnou pozvou, abyste své řešení odprezentovali. Jindy si ho nejprve přečtou, a až pak vás pozvou, aby se případně doptali na podrobnosti.

Pokud máte za úkol vypracovat případovou studii, dobře si přečtěte zadání. Opravdu se ujistěte, že rozumíte pokynům a nebudete tak odpovídat na něco jiného. Také se držte zadaného rozsahu a formátu. Pokud zadání uvádí, že máte řešení uvést v odrážkách na maximálně jednu normostranu, neposílejte esej o deseti stranách. V případě, že i po přečtení a vlastní rešerši máte pocit, že vám chybí nějaká zásadní informace, klidně personalistovi napište. Buď vás ujistí, že si můžete daný údaj vymyslet, nebo potřebné detaily doplní.

Může se vám stát ale i to, že problém dostanete k řešení až na místě. V takovém případě jde tazatelům spíše o vaši pohotovost a schopnost řešit problém pod tlakem než o detailní rozbor situace a návrh komplexní strategie.

Setkání s týmem

 Stále více firem přistupuje na to, že v posledních kolech se kandidáti potkávají s případnými budoucími kolegy. Nebuďte proto překvapení, pokud se s vámi bude chtít spojit váš možný budoucí tým. Obvykle nejde o testování znalostí či schopností, ale spíše o to si popovídat a zjistit, kdo jste, co vás baví, co je pro vás důležité. Vaši budoucí kolegové tak budou moct lépe posoudit, zda k nim zapadnete a zda se hodíte do nastavené firemní kultury. Není důvod být nervózní, berte to jako seznámení s novými lidmi. Buďte přirození, nesnažte se říkat to, co si myslíte, že chtějí slyšet, ale odpovídejte od srdce. Pozor si dejte na přílišnou familiárnost.

Ať už jste pozvaní na jakýkoliv typ rozhovoru, vždy se vyplatí přečíst si důkladně inzerát, na který jste reagovali. Projděte si i webové stránky společnosti a její sociální sítě. Vědět, proč chcete pracovat právě v této firmě a na této pozici, se vám bude hodit vždy, ať už vás pozvou na assessment centrum nebo na kafe s budoucími kolegy.

Tento článek je realizován v rámci projektu Moderní a otevřené studium techniky CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430.
Autor: Zuzana Hübnerová

Zpět na přehled všech článků