Budoucnost práce aneb co se naučit, abyste našli práci i v 21. století

18.9.2020

Je pravděpodobné, že za dvacet třicet let budou existovat pracovní pozice, které si nyní neumíme ani představit. Jak ale skloubit vzdělávání s budoucí kariérou, když není jasné, které dovednosti a znalosti vlastně budou pro budoucí práci třeba? Zde jsou oblasti, do jejichž rozvoje se podle odborníků vyplatí investovat čas.

Máte problém vysvětlit babičce, co vlastně v práci nebo na brigádě děláte? Možná je to jednoduše proto, že si pozice jako manažer sociálních sítí, PPC specialista či vývojář chatbotů nedokáže spojit s ničím, co z pracovního trhu zná. Je dost pravděpodobné, že s rychlostí vývoje některých technologií, s postupnou digitalizací a automatizací, zapojením umělé inteligence a přechodem na práci na dálku budou za dvacet třicet let žádané pozice, které si dnes vůbec neumíme představit my.

Otázkou je, jak se na takovou situaci připravit a být tak zaměstnatelný i v době překotného rozvoje a změn, kde nutnost memorování data bitvy u Lipan a podrobné větné rozbory zcela ztrácí na významu?

Kreativita

Podle LinkedINu začíná být kreativita nejžádanější takzvaná měkká dovednost. Podle portálu Employment Hero pak 78 % manažerů věří, že kreativita je klíčová pro ekonomický růst. Neznamená to, že musíte umět malovat obrazy, komponovat hudbu a skládat origami. Kreativita je jednoduše schopnost podívat se na věci jinak. Propojovat informace a znalosti novými způsoby. A to je možné úplně stejně v technologické sféře jako v té umělecké.

Kritické a analytické myšlení

V dnešní době není problém sehnat informace. Ba naopak. V některých případech je informací tolik, že nevíme, co s nimi. A pravděpodobnost, že se situace s přemírou informovanosti nezlepší ani v budoucnu, je vysoká. Bude tedy klíčové umět si poradit. Zvážit, co je a co není podstatné. Umět pracovat analyticky a nahlížet na získaná data kriticky. Zaměstnavatelé si také budou cenit lidí, kteří budou schopni nejen kriticky a analyticky posoudit informace, které k nim proudí, ale budou se umět rozhodovat a řešit problémy.

Datová analýza

S předchozím bodem souvisí i schopnost pracovat efektivně s daty. Moderní technologie totiž přináší velké množství dat a firmy budou hledat takové lidi, kteří jsou schopní s nimi naložit a ideálně z nich vyvodit strategická rozhodnutí a plány na další postup.

Emoční inteligence a schopnost navazovat vztahy

To, co nás odlišuje od umělé inteligence i moderních technologií, je schopnost navazovat mezilidské vztahy. Propojovat se, společně sdílet, navzájem se inspirovat a posouvat. Často už proto nebude stačit být osamělý génius, který ale není schopen spolupracovat s týmem, s ostatními lidmi nevychází a neumí na ně brát ohledy. Podle Forbesu bude v budoucnu ještě důležitější emoční inteligence, schopnost empatie, spolupráce i vnitřní integrita. Rozhodně neuděláte chybu ani tehdy, pokud budete věnovat čas pilování svých komunikačních dovedností. Schopnost vyjadřovat se jasně, umět prezentovat svou vizi a nápady i schopnost vést konverzace se ani v budoucnu neztratí.

Růstové nastavení mysli

Podle teorie růstového nastavení mysli není zase až tak důležité, kolik toho víte a umíte, ale spíše to, jak se k věcem stavíte. Právě kvůli rychlému vývoji a neustále se měnícím požadavkům, nutnosti přizpůsobovat se a osvojovat si nové a nové dovednosti, je klíčové, jak k situacím přistupujete. Vidíte kolem sebe neustále příležitosti pro změny a inovace? Berete vše jako příležitost pro učení? Vnímáte chyby jako nástroj pro učení, nebo jako selhání? Pokud vás růstové nastavení mysli zajímá více, stavte se do Kariérního centra VUT a půjčte si knihu Nastavení mysli: Nová psychologie úspěchu aneb naučte se využít svůj potenciál od Carol Dweckové.

Odborníci se shodují, že nejpřínosnější je zaměřit se na oblasti, které technologie ještě nezvládají. Nemá tedy například smysl učit se data zpaměti, ale má rozhodně smysl naučit se s daty pracovat, analyzovat je a umět z nich vyvodit závěry a rozhodnutí. Obecně se pak lépe povede lidem, kteří si rozumí s technologiemi, ale zároveň umí dobře komunikovat, spolupracovat v týmu a přemýšlet mimo zavedené škatulky.

 

Tento článek je realizován v rámci projektu Moderní a otevřené studium techniky CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430

autor: Zuzana Pospíšilová

Zpět na přehled všech článků