Jste vizionář nebo dotahovač? Poznejte svou osobnost

21.8.2020

Jste vizionář nebo dotahovač? Poznejte svou osobnost

 Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Jedna z otázek, které často padají při pohovorech. Ačkoliv můžete vypíchnout a zamlčet, co chcete, personalisté mají k ruce nástroje na prověření, zda vaše tvrzení o smyslu pro detail, týmovosti či dochvilnosti jsou pravda. V odhadnutí, jestli do firemní kultury a do týmu zapadnete a zda se pro danou práci hodíte, jim mimo jiné pomáhají i nejrůznější osobnostní typologie. Buďte o krok napřed a zjistěte, co vás motivuje, baví a naštve. Rychleji díky tomu odhalíte, zda vás v životě bude víc naplňovat vlastní podnikání, vedení lidí nebo třeba specializovaná práce v laboratoři.

Jak dobře se vlastně znáte? Když se personalista zeptá na vaše přednosti a nedostatky, odpovídáte skutečně podle pravdy a nejlepšího vědomí? Nebo máte naučených pár bodů pro pohovor, o kterých si myslíte, že je chce člověk naproti vám slyšet?

Skutečně znát, v čem jsem silný a co mi nevyhovuje, je však základ jak spokojené kariéry, tak spokojeného života. Pokud neradi mluvíte s ostatními, nejvíce vám vyhovuje práce v noci a spíše než marketingové fráze, na vás fungují čísla, asi nebudete nejvhodnější kandidát na pozici obchodního zástupce.

Zkušený personalista sice umí ledacos odhadnout z vašeho vystupování i resumé, ale jen vy víte nejlíp, jak reagujete pod tlakem, co vám energii bere a co vás naopak dokáže nakopnout. Pokud ale nejste zvyklí sami sebe v různých situacích sledovat a analyzovat, zda a co vám vyhovuje, mohou pomoct nejrůznější osobnostní typologie.

Typologií je celá řada. Některé jsou obecnější a rozlišují například pouze čtyři hlavní osobnostní kategorie. Jiné jsou podrobnější a k hlavním kategoriím přiřazují ještě podkategorie. Řada z nich vyžaduje proškoleného člověka, který umí odpovědi zanalyzovat a vyčíst z nich přesně to, co potřebuje vědět. Pro základní přehled ale můžete využít volně dostupné verze, které jsou často k dispozici online. Budete tak potřebovat jen trochu času a znalost angličtiny.

 • Big Five (OCEAN)
 • Takzvaný pětifaktorový model osobnosti zkoumá člověka v pěti základních kategoriích – otevřenost vůči zkušenosti, svědomitost, extraverze, přívětivost a neuroticismus.

  Při testování člověk dostane různá tvrzení a popisy situací či chování a musí vyjádřit, jak moc s tvrzením souhlasí či nesouhlasí. Jelikož mají občas lidé zejména při pohovorech tendenci odpovídat podle pozice, o kterou mají zájem, nebo podle toho, co si myslí, že chce personalista slyšet, v průběhu testu se objevují otázky, které se ptají na totéž jen jiným způsobem. Při vysokém počtu otázek také testující spoléhají na to, že se člověk unaví, poleví ve snaze odpovídat „správně“ a začne odpovídat pravdivě. Důležité je pamatovat si, že v testech osobnosti nejsou správné a špatné výsledky, je tedy zbytečné a kontraproduktivní neodpovídat upřímně.

  Vyzkoušet si Big Five můžete například zde.

 • MBTI
 • Za známou typologií inspirovanou především prací C. G. Junga stojí duo matky a dcery Kathrin Cook Briggs a Isabely Briggs Myers. MBTI (Myers Briggs Type Indicator) definuje čtyři základní dimenze a čtyři temperamenty. Dohromady tak nabízí 16 osobnostních typů. Kromě introverze a extroverze ho zajímá i to, zda je člověk spíše smyslový či intuitivní, zda dá při rozhodování víc na analytickou mysl, nebo na pocity a jestli nad věcmi spíš uvažuje, nebo je na sebe nechává působit a vnímá je. Každá dimenze a temperament má své písmenko. Člověk tak na základě testu dostane kombinaci písmen.

  Když vám v testu vyjde například ESFJ, znamená to, že jste extrovertnější, řídíte se smysly a pocity a nad věcmi spíše uvažujete. Takový člověk podle MBTI spadá do kategorie zvané Pečovatel a miluje lidi i společnost. Je podporující, pečující a ochotný pomáhat. Pokud jste pečovatel, máte rádi pořádek, vyhýbáte se kontroverzím. Nemáte problém přizpůsobit se většině i autoritám. Spíše než kariéra, jsou pro vás důležité vztahy a domov.

  Zaujalo vás MBTI? Pak si můžete zkusit základní test zde.

 • Belbinův test
 • Na drtivé většině pozic je schopnost pracovat v týmu klíčová. I tehdy, pokud pracujete na něčem sami, stále máte nějaké kolegy, nadřízené a spadáte do určité skupiny lidí, která o něco usiluje. Je tedy dobré vědět, do jaké role se nejraději v týmu stavíte. Jste spíše inovátor, koordinátor, nebo dotahovač? Bude vám víc vyhovovat skupinu vést a inspirovat? Nebo se lépe cítíte u excelových tabulek a kontroly plnění cílů?

  Samozřejmě se vaše role i preference mohou měnit s věkem, zkušenostmi i konkrétním zadáním. Je pak spíše úkolem dobrého manažera, aby svůj tým sestavil tak, že se budete s ostatními doplňovat a každý bude moct uplatnit své nejsilnější stránky.

  Chcete vědět, jaká role vám v týmu nejvíc sedí? Zkuste si zdarma test v češtině.

 • DiSC
 • Autor typologie William Moulton Marston rozděluje osobnostní typy do čtyř kategorií podle čtyř základních faktorů – dominance, vlivu, stability a svědomitosti. Každý osobnostní typ má své písmeno (dominance = D). Proto název DiSC. Lidé, u kterých například převažuje dominance, jsou ambiciózní. Nezaleknou se soutěže, ani překážek. Touží po moci a autoritě. Takoví lidé tedy mohou mít problém s autoritami a s posloucháním příkazů někoho jiného.

  Chcete vyzkoušet, které písmenko převažuje u vás? Test najdete v angličtině zde.

   

 • Živlová typologie
 • Existuje několik různých testů, které vycházejí z živlové typologie. Obecně živlová typologie připodobňuje osobnostní typy k základním přírodním živlům – tedy větru či vzduchu, ohni, vodě a zemi. Pro lidi je totiž poměrně snadné si představit různé vlastnosti a chování, které se s daným živlem pojí. Jak vypadá ohnivý člověk či jaký je člověk se zemitou povahou, který stojí nohama pevně na zemi.

  Kdy jste ve svém živlu? Otestujte se zdarma například na webu Magdalény Čevelové.

   

  Tento článek je realizován v rámci projektu Moderní a otevřené studium techniky CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430

  autor: Zuzana Pospíšilová

   

  Zpět na přehled všech článků