Kariérní centra komunikují, VUT na VŠE a ČVUT

30.8.2019

Při příležitosti měsíce srpna, kdy KC vysokých škol nemusí věnovat veškerou svoji aktivitu studentům, jsme navštívili naše kolegy v Rozvojovém a poradenském centru Vysoké školy ekonomické v Praze a Kariérním centru ČVUT.

Měli jsme možnost nahlédnout do prostor center, projít si místnosti, kde se pořádají workshopy a vzájemně si vyměnit zkušenosti. I když základ služeb, které KC vysokých škol poskytují je obdobný, v mnohém se různí. Společným jmenovatelem je služba poskytování poradenství studentům, která se však provozně odlišuje. Centra si tuto službu zajišťují samy vlastním profesionálem nebo využívají externích poradců a firem, které přesně odpovídají profilu a potřebám studenta.

Jedni se zaměřují více na pořádání workshopů, druzí více na práci s absolventy, pro další je práce s absolventy součástí jiného pracovníka. Právě z tohoto důvodu jsme byli velmi rádi, že jsme si mohli vzájemně předat informace o chodu a službách našich KC a vzájemně se inspirovat.

Chceme i nadále zůstat v kontaktu a těšíme se na další setkání, které se bude konat již ku příležitosti „setkání Kariérních center 2019“, kde potkáme i ostatní kolegy.

Děkujeme Ing. Daně Berkové z Rozvojového a poradenského centra VŠE za vřelé uvítání a paní Ivě Pelákové a Heleně Pechové z Kariérního centra ČVUT za jejich čas.

Zpět na přehled všech článků