KARIÉRNÍ CENTRUM 2019/2020

13.1.2020

Zimní semestr se uvedl ve světle podnikavosti a podpory studentské kreativity. Společně s JIC,  strategickým oddělením VUT a KC VUT se uskutečnil projekt Pojď Podnikat!, (v rámci projektu MOST, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430.) Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 277 uchazečů a bylo vybráno 50 z nich, kteří se projektu zúčastnili a nadále budou soutěžit o Cenu podnikavosti studenta.

V zimním semestru proběhlo na kariérním centru několik workshopů na téma podnikavosti, financí a osobního rozvoje. Připravili jsme pro vás také Startupovou akademii a technický týden ve spolupráci se společností Boot IQ, který byl ze strany studentů nejžádanější.

Rádi bychom poděkovali absolventu VUT panu Ing. Radimovi Jančurovi, zakladateli Student Agency, že si udělal prostor a poskytl inspirativní a jedinečnou přednášku pro naše studenty. Taktéž děkujeme studentům, za vaše kladné ohlasy a jsme rádi, že vás tito lidé dokážou nabudit a poradit vám při budování vašich snů.

Velký zájem jste projevili také o přednášku Konec prokrastinace, jejíž dosah přesáhl řady VUT a dosáhl v rámci sociálních sítí výše 60 tisíc oslovených.

Během zimního semestru jsme měli možnost vidět, jak studenti řeší otázky finanční gramotnosti, ale hlavně pocity přepracovanosti, work life balance a strachu z vyhoření.

Z tohoto důvodu bychom chtěli otevřít pravidelný koučink, který studentů s řešením těchto otázek pomůže. Rádi bychom umožnili tento komfort přímo s viceprezidentem mezinárodní asociace koučů, který již s KC spolupracoval.

Jsme si vědomi, že studenti mají mnoho přednášek a dalšího vstřebávání informací, rádi bychom se chtěli více zaměřit na praktická cvičení, méně poslouchání a hlavně otevřít spolupráce v rámci stínových praxí se zajímavými podniky a institucemi. Chceme, abyste poznali realitu nejen výrobního a technického zaměření, ale abyste si osvěžili studium i něčím, co vám může rozšířit obzory v podobném nebo zcela ojedinělém prostředí, do kterého byste se jinak nemuseli nikdy dostat.

Do nového semestru vám přejeme mnoho sil a energie a děkujeme vám za vaši podporu.

FB: https://www.facebook.com/karieravut/

IG: https://www.instagram.com/karieravut/

WEB: https://kariera.vut.cz/

FB KARIÉRA: https://www.facebook.com/groups/566248347279818/

Zpět na přehled všech článků