Končím školu a jsem těhotná

14.6.2021

Ve třetí části naší série Končím školu a se podíváme na to, jak postupovat, pokud končíte vysokoškolské studium a čekají vás rodičovské povinnosti. Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním? Kdy máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství a kdy na rodičovský příspěvek? Přečtěte si článek a nenechte se zaskočit. 

 Pokud končíte školu, ale už si nehledáte zaměstnání, protože vás v následujících týdnech čekají mateřské povinnosti, dost možná mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství (takzvanou mateřskou) mít nebudete. Na tu budoucí maminka nastupuje šest až osm týdnů před plánovaným termínem porodu. Aby ale měla nárok na mateřskou, musela platit nemocenské pojištění po dobu 270 dní za poslední dva roky. Platí zde také ochranná lhůta 180 dní od ukončení posledního pracovního poměru.

V případě studentek to pak znamená, že buď musela během studia pracovat nebo podnikat (tzn. nemocenské pojištění za ni platil zaměstnavatel nebo si ho platila sama – nicméně OSVČ se na nemocenském pojištění musí dobrovolně účastnit), nebo budoucí maminka dokončila studium ještě před porodem a odpracovala nějakou dobu před nástupem na mateřskou.

I pokud ale během studia pracovala, automaticky to nárok na peněžitou pomoc v mateřství nezakládá. U studentských brigád například na dohodu totiž mnohdy zaměstnavatel nemocenské pojištění platit nemusí. V případě DPČ je třeba, aby měsíční výdělek nově přesáhl 3499 Kč, u DPP pak dokonce 10 000 Kč. Stát ani škola nemocenské pojištění za studenty neplatí.

Pokud stihnete po dokončení školy a před nástupem na mateřskou pracovat, situace je jiná. I pokud jste totiž v zaměstnání méně než 9 měsíců a nesplňujete podmínku 270 dní, můžete mít na peněžitou pomoc nárok. V tom případě se totiž do 270 dní může započítat i doba studia.

Vzniká-li vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, budete o ni žádat na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Nezaměňte pojištění nemocenské a zdravotní

Nemocenské pojištění hradí za každého zaměstnance zaměstnavatel a OSVČ se může přihlásit dobrovolně. Díky tomu pak má pojištěnec nárok mj. na tzv. „neschopenku“. Stát nemocenské za studenty nehradí, hradí nicméně zdravotní pojištění, díky kterému má každý nárok na „bezplatnou“ zdravotní péči. Zdravotní pojištění za sebe pak musí sám hradit nepracující student starší 26 let, nikoliv však nemocenské.Studenti nejsou účastni na nemocenském pojištění od 1. ledna 2009. Proto jim nemůže vzniknout na související dávky jako je nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Jak je to s rodičovským příspěvkem?

Situace je jiná v případě rodičovského příspěvku, na který vám vzniká nárok po narození dítěte i v případě, že jste při studiu nepracovala. Na tento příspěvek může mít nárok buď matka, nebo otec dítěte.

Podle toho, který z rodičů na rodičovskou dovolenou nastupuje, platí, že pokud novopečený rodič před narozením dítěte nepracoval, může získat příspěvek maximálně ve výši 10 tisíc korun měsíčně po dobu 30 měsíců. Pokud se rozhodne zůstat na rodičovské (neboli hovorově „mateřské“) déle, měsíční částka se sníží. Zároveň ale při narození dítěte může vzniknout nárok na další sociální dávky, jako je porodné a přídavek na dítě. O rodičovský příspěvek si pak žádá na příslušném úřadu práce obdobně jako další zmíněné dávky.

Nástup na rodičovskou je potřeba nahlásit zdravotní pojišťovně. Po narození dítěte je pak povinnost ho do osmi dní přihlásit u zdravotní pojišťovny, u které je rodič pojištěn.

 

Tento článek je realizován v rámci projektu Moderní a otevřené studium techniky CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430.
Autor: Zuzana Hübnerová

Zpět na přehled všech článků