Máte jiný názor než kolegové? Sporům na pracovišti se nevyhýbejte

18.3.2022

Většina lidí má už od dětství zafixované přesvědčení, že konflikt je špatný. Lidé by se neměli hádat a ideální je, pokud žádné rozpory nevznikají. Psychologové a personalisté se však shodují, že opak je pravdou. Konflikty na pracovišti jsou nejen nevyhnutelné, ale i chtěné. Pokud jsou totiž dobře zvládnuté, posouvají jak jednotlivce, tak celé týmy kupředu a zlepšují firemní kulturu.

Nastoupili jste do nového zaměstnání a máte na nějakou otázku jiný názor než kolega. Uvědomujete si ale, že pokud byste to řekli, nevyhnete se nepříjemné konfrontaci. Možná na poradě dojde k hádce. A tak raději mlčíte. Ale uvnitř vás to sžírá, protože máte lepší řešení, nebo víte, že kolega jednoduše nemá pravdu.

Většině lidí konflikty nejsou příjemné. Kdo by se chtěl s někým dohadovat. Navíc naprosté minimum lidí si z rodiny odnese funkční vzorce spojené s rozpory a hádkami. Někde totiž doma viděli italskou domácnost, talíře lítaly a oni se báli. Zapamatovali si proto, že spory jsou nebezpečné a je dobré se jim vyhýbat. Jinde jim rodiče předali model tiché domácnosti. Jsou tedy naučení rozepře řešit významným mlčením a nechat se problémem sžírat. Nebo konflikty ignorují. Jakmile se k nějakému schyluje, ze situace utečou.

Odborníci se přitom shodují, že konflikt je nejen nevyhnutelný, ale není ani špatný, pokud s ním umíte zacházet. A to se dá naučit pouze tehdy, pokud se do sporů nebojíte vstupovat. Ideálně hned, než přerostou v něco, co už jde napravit jen těžko.

Konflikty obvykle vznikají tím, že máme různé zvyklosti, zkušenosti, názory či cíle. Řada z nich je způsobená také pouhým nedorozuměním a špatnou či chybějící komunikací. Cestou z nich je tedy především právě komunikace.

Odložte ego

 Základem zdravého konfliktu, který vás ve výsledku posune kupředu, je odložit své ego. Zkuste si proto uvědomit, zda celý původ problému není v tom, že se jiný názor či jiný člověk dotýká vašich vlastních traumat a nejistot. Můžete totiž zjistit, že nemáte problém se samotným řešením či kolegou, ale původce vaší reakce tkví v něčem úplně jiném, co ani nemá s prací souvislost. Zkuste odlišovat spor a samotného člověka, se kterým spor máte, a udržovat pozornost na podstatě problému. Osobní výpady a útoky na samotného kolegu ničemu nepomohou. Dost pravděpodobně zavřou dveře jakékoliv dohodě a řešení.

 Naslouchejte

Základem hádek vedoucích k nějakému funkčnímu řešení je, že se strany vyslechnou. Pokud se necháte ovládnout emocemi a skončíte tak, že se pouze překřikujete a neustále pouze přemýšlíte, co druhé straně řeknete, pravděpodobně celý spor vůbec nikam nepovede. Zkuste udržet emoce na uzdě, opravdu si druhou stranu vyslechnout a až následně reagujte. Pamatujte si také, že ne na vše reagovat musíte.

Není potřeba vítěze

Jít s někým do sporu neznamená jít do války. Celá záležitost nemusí skončit slavným vítězstvím jedné strany a drtivou porážkou té druhé. Není nic špatného na snaze hledat řešení přijatelné pro obě strany. Zkuste se proto oprostit od představy, že každá hádka musí končit vítězem a poraženým. Třeba bude ideálním východiskem z problému, když o kousek ustoupíte jak vy, tak druhá strana.

Využijte mediátora

Pokud víte, že pro vás bude těžké ovládnout emoce, nebo nejste v rovném postavení, protože máte spor například s nadřízeným, zapojte mediátora. Tedy třetí stranu, která je nezávislá. Pomůže vám udržet celou diskuzi v konstruktivní rovině a nenechá spor zajít do roviny osobních výpadů a pouhého překřikování, které nejen, že nepřinese řešení, ale dost pravděpodobně i zhorší celkovou atmosféru na pracovišti.

Tento článek je realizován v rámci projektu Moderní a otevřené studium techniky CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430.
Autor: Zuzana Hübnerová

Zpět na přehled všech článků