O KARIÉRNÍM CENTRU

KDO JSME

Kariérní centrum je místo, kde se setkávají studenti VUT a partneři z aplikační sféry. Zaměřujeme se na poskytování komplexních služeb pro studenty VUT se zaměřením na jejich kariérní rozvoj a podporu jejich podnikatelského myšlení. Umožňujeme inzerci nabídek práce, odborných stáží a praxí. Spolupracujeme s významnými hráči z aplikační sféry v rozmanitých odvětvích, abychom pokryli potřeby studentů všech fakult.

VIZE

Poskytování kvalitních služeb studentům prostřednictvím workshopů, kurzů, diskusí a seminářů, ať už v oblasti kariérního rozvoje, či se zaměřením na podporu podnikání. Budování dlouhodobého a kvalitního vztahu s firmami a partnery z aplikační sféry. Věříme v propojování studentů a firem, a to prostřednictvím výše zmíněných workshopů, inspirativních přednášek, diskusních schůzek se studenty, open days, či inzercí nabídek práce, stáže a praxe.

MISE

Tvoříme obousměrnou vstupní bránu mezi studenty VUT a aplikační sférou. Poskytujeme studentům komplexní služby v oblasti kariérního rozvoje a podnikání. Firmám nabízíme možnost zapojení do běhu Kariérního centra a spolupráci se studenty VUT.

Kontaktní informace

Adresa: Kariérní centrum VUT
Kolejní 2906/4
612 00 Brno

Fakturační údaje: IČ: 00216305
DIČ: CZ00216305