Ostatní akce

Tato sekce nabízí informace o akcích, které jsou realizovány ve spolupráci s fakultami VUT, studentskými organizacemi VUT a partnery z aplikační sféry.

Studenti zde najdou informace o blížících se akcích, na které se můžou následně registrovat a zúčastnit se jich. Ať už se jedná o workshopy, školení, kurzy, nebo například Open Days ve firmách. Studenti se také mohou zúčastnit focus group na specifická témata, která řeší aktuální a palčivé problémy v konkrétní oblasti.

Firmy zde mohou ve spolupráci s Kariérním centrem VUT realizovat diskusní setkání, Open Days, inspirativní rána nebo focus group se studenty VUT.
V této sekci se nachází také informace o blížících se akcích pořádaných studentskými organizacemi VUT, kterých se mohou studenti VUT zúčastnit, a do kterých se mohou firmy aktivně zapojit.