Hlavný radca – Senior analytik/analytička Hodnoty za peniaze

Ministerstvo financií SR - Útvar hodnoty za peniaze
Bratislava
full-time
14. 5. 2020

Vašou úlohou bude zlepšiť výsledky slovenského verejného sektora, a to prostredníctvom revízie verejných výdavkov, hodnoteniami investičných projektov a analýzami na rôzne témy verejného záujmu. Prácu tvorí spektrum činností od zberu a analýzy dát, cez tvorbu opatrení identifikovaných problémov, vrátane prezentácie výsledkov medzirezortným partnerom, či odbornej verejnosti. Budete súčasťou jedného z projektových tímov, ktoré vedú skúsení tím-lídri.

Popis pozice

analytická činnosť v rámci národného projektu Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov) v rozsahu:

 • príprava revízie výdavkov na vybrané sektory,
 • analýza vládnych investícií, politík a regulácií,
 • tvorba návrhov úsporných výdavkových opatrení,
 • vedenie rokovaní s partnermi naprieč ústrednými orgánmi verejnej správy,
 • spolupráca s externými partnermi (MMF, EK, OECD) a odbornou verejnosťou
 • príprava ad hoc podkladov pre vedenie ministerstva,
 • metodické usmerňovanie analytikov a spolupracovníkov,
 • podieľanie sa na tvorbe a aktualizácii metodiky revízie výdavkov
 • mentoring, školiteľská činnosť pre odborné pracovné skupiny
 • tvorba databázy pre revíziu výdavkov
 • ďalšie analytické činnosti súvisiace s výkonom revízie verejných výdavkov, prípadne implementáciou a monitorovaním opatrení.

 

Požadujeme

Odborné znalosti:

 • orientácia v ekonomickej teórii, analytických nástrojoch a verejných politikách (politika trhu práce, politika vzdelávania, regulácia, zdravotníctvo, penzijný systém a pod.) a výdavkoch (krátkodobé a dlhodobé fiškálne projekcie, kvantifikácia výdavkových opatrení, scenár nezmenených politík, rozpočtové kapitoly a pod.),
 • všeobecný prehľad

Jazykové znalosti:

 • ovládanie anglického jazyka na pokročilej úrovni B2 – výborná písomná a ústna komunikácia v angličtine

IT zručnosti:

 • ovládanie MS Office, znalosť práce s SQL databázami a jedným z programov ako R, STATA, Eviews či Matlab na používateľskej úrovni

Schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • svedomitosť a spoľahlivosť (zodpovednosť, aktívny prístup k riešeniu úloh),
 • • schopnosť pracovať pod tlakom,
 • • analytické, koncepčné a strategické myslenie (schopnosť zadefinovať problém a navrhnúť najvhodnejšie riešenie),
 • • komunikačné zručnosti (zrozumiteľne písať, vhodne si pri tom pomôcť dátami a grafmi a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore),
 • • adaptabilita a flexibilita (schopnosť rýchlo sa zorientovať v novej problematike)
 • • samostatnosť (vedieť pracovať samostatne aj v spolupráci s kolegami).

Nabízíme

Nástup: dohodou

Ponúkaný plat: od 1800,00 eur

Benefity:

 • práca, ktorou môžete zmeniť Slovensko
 • zahraničné študijné pobyty a stáže
 • priestor a podmienky na kreativitu a vlastné iniciatívne projekty
 • príjem porovnateľný so súkromným sektorom
 • možnosť veľa sa naučiť a prácu s najlepšími Viac o nás sa dozviete online:

https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/ https://www.facebook.com/uhp.hodnotazapeniaze/

 

Přihlásiť sa do výberového konania – ZDE

NAVAŽTE SPOLUPRÁCI S VUT

Máte zájem stát se partnerem VUT? Chcete našim studentům nabídnout pracovní příležitost? Kontaktujte nás pro více informací kariera@vut.cz