POSTDOC / DOKTORAND V CENTRU EXCELENCE -NUTRISK CENTER

Česká zemědělská univerzita v Praze
Praha
full-time
22. 6. 2020

Popis pozice

Analýza kontaminantů organického původu a produktů jejich rozkladu

Požadujeme

Požadujeme odborné znalosti v oblasti kalibrace,validace, analýzy dat a dalšího vývoje stávajících i nových analytických metod zaměřených hlavně na stanovení léčiv, přípravky osobní hygieny, perzistentní organické polutanty, pesticidy a produkty jejich rozkladu v životním prostředí.

Zkušenosti s provozováním přístrojů GC-QqQ-MS a UHPLC-QqQ-MS, včetně pomoci s přípravou vzorků a rutinní údržby laboratorního vybavení.

Nabízíme

Plat: 45 000 ,- Kč (hrubého) / měsíc + navíc odměny z řešených projektů Typ práce: plný úvazek
Nástup: 1. 7. 2020
Délka smlouvy: 12 měsíců s prodloužením do 6/2023, poté lze získat akademickou pozici na dobu neurčitou

Název pozice: PhD student: Analytická chemie
Místo: Praha, Česká republika Zaměstnavatel: FAPPZ, ČZU v Praze
Plat: stipendium + navíc odměny z řešených projektů Počáteční datum: 1.10. 2020
Doba studia: 4 leté prezenční doktorské studium v programu Zemědělská chemie

Přihlaste se, prosím, zasláním všech požadovaných dokumentů na sedlackovamarcela@af.czu.cz.

Žádost by měla obsahovat:

– Diplom, přílohu k diplomu
– CV se seznamem publikací a dosavadními zkušenostmi
– Relevanci dosavadní výzkumné oblasti uchazečů (pouze PostDoc)

Informace o pracovišti:
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin je zaměřena na úrodnost půdy, výzkum potenciálně toxických prvků, perzistentních organických polutantů a nových kontaminantů v půdě, jejich transferu do rostlin a transformacemi v prostředí, na fyto a bioremediace kontaminovaného prostředí, bezpečnou recyklaci a sanaci odpadních materiálů. Katedra má bohaté zkušenosti s experimenty v modelových nádobách v indoor i outdoor podmínkách, experimenty v rhizoboxech i v polních podmínkách a je vybaveno moderní analytickou technikou.

Oblast výzkumu:
Perzistentní kontaminanty, vznikající kontaminanty, UHPLC – QqQ-MS, GC-QqQ -MS

Tato pozice je financována EU v rámci projektu „ Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika kontaminace půdy pro kvalitu zemědělské produkce“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000845.

NAVAŽTE SPOLUPRÁCI S VUT

Máte zájem stát se partnerem VUT? Chcete našim studentům nabídnout pracovní příležitost? Kontaktujte nás pro více informací kariera@vut.cz