Tímlíderka / tímlíder Hodnoty za peniaze

Ministerstvo financií SR - Útvar hodnoty za peniaze
Bratislava
full-time
11. 5. 2020

Každý z našich analytikov alebo analytičiek má možnosť byť pri hľadaní hodnoty za peniaze od definície problému až po návrh konkrétnych riešení. Od kolegov vyžadujeme poznať a aplikovať moderné analytické a štatistické a modelovacie prístupy. Know-how si budujeme spoluprácou s medzinárodnými inštitúciami ako OECD, EK alebo MMF; na Slovensko chceme prinášať najlepšiu zahraničnú prax.
Aj preto na útvare dbáme na odborný rozvoj našich zamestnancov, ktorých pravidelne vysielame na školenia Medzinárodného menového fondu a špičkových svetových univerzít, alebo pre nich pripravujeme zahraničné stáže.

Popis pozice

 • analýza vládnych investícií, prevádzky, politík a regulácie,
 • príprava revízie výdavkov na vybrané sektory,
 • tvorba návrhov úsporných výdavkových opatrení,
 • vedenie rokovaní s partnermi naprieč ústrednými orgánmi verejnej správy,
 • príprava ad hoc podkladov pre vedenie ministerstva,
 • spolupráca pri plnení opatrení ÚHP,  spolupráca s externými partnermi (MMF, EK, OECD) a odbornou verejnosťou,
 • podieľanie sa na príprave plánu úloh a stratégie ÚHP,
 • koordinácia a monitorovanie práce tímu 3-5 analytikov,
 • zodpovednosť za dodržiavanie nastaveného procesu a výsledky tímu.

Požadujeme

Odborné požiadavky

 • 3 a viac rokov pracovných skúseností v oblasti ekonomických analýz a verejných politík,
 • rýchlo sa orientovať v novej problematike,
 • schopnosť zadefinovať problém a navrhnúť spôsob najvhodnejšieho riešenia,
 • zrozumiteľne písať, vhodne si pri tom pomôcť dátami a grafmi a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore,
 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo príbuzného zamerania
 • znalosť práce s SQL databázami alebo ovládanie na používateľskej úrovni jeden z programov ako STATA, Eviews či Matlab je výhodou.
 • plynulo komunikovať v angličtine, vedieť pracovať samostatne aj v spolupráci s kolegami,
 • manažérske zručnosti, schopnosť motivovať kolegov a pomáhať im dosahovať lepšie výsledky.

Nabízíme

Informácie o pracovnom mieste

 • pozícia na plný pracovný úväzok
 • nástup dohodou
 • ponúkaný plat od 2 500 eur

 

Kľúčové príležitosti
Projekt Hodnota za peniaze vytvára príležitosť podieľať sa na zmene prístupu, akým štát nakladá s verejnými zdrojmi. Náš tím analytikov má prostredníctvom svojej práce možnosť ovplyvniť konkrétne politiky a rozhodnutia, ktoré majú priamy dopad na život občanov Slovenska. Výsledky našej práce prezentujeme širokému publiku, od odbornej verejnosti, cez novinársku obec až k samotným občanom.
Ponúkame dynamickú prácu, množstvo tém a rolí. Široká škála investičných projektov a oblastí, ktoré sú posudzované prostredníctvom revízie výdavkov núti naše analytičky a analytikov kontinuálne spoznávať a prehlbovať svoje znalosti v nových oblastiach. Učíme sa od kolegov – špecialistov a od expertov na Slovensku aj v zahraničí.

Ak Vás ponuka zaujala, prosím zašlite nám svoje CV na adresu hr.uhp@mfsr.sk.

Každý z našich analytikov alebo analytičiek má možnosť byť pri hľadaní hodnoty za peniaze od definície problému až po návrh konkrétnych riešení. Od kolegov vyžadujeme poznať a aplikovať moderné analytické a štatistické a modelovacie prístupy. Know-how si budujeme spoluprácou s medzinárodnými inštitúciami ako OECD, EK alebo MMF; na Slovensko chceme prinášať najlepšiu zahraničnú prax.
Aj preto na útvare dbáme na odborný rozvoj našich zamestnancov, ktorých pravidelne vysielame na školenia Medzinárodného menového fondu a špičkových svetových univerzít, alebo pre nich pripravujeme zahraničné stáže.
Kto sme
Úlohou Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva. Nehľadáme len úspory, ale spôsoby, ako obmedzené zdroje daňovníkov vynaložiť najlepšie ako je možné pre dosiahnutie stanoveného cieľa (napríklad zdravšie obyvateľstvo, zvýšenie podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie). Náš útvar vznikol v júni 2016 na ministerstve financií.
Väčšinu našej náplne práce tvoria revízie verejných výdavkov a analýzy pripravovaných investičných projektov štátu. V tomto smere sa zároveň snažíme preniesť na Slovensko najlepšiu prax zo zahraničia. Všetky naše výstupy sú verejné a dostupné na webe (http://www.mfsr.sk/uhp).
Revízie výdavkov majú za úlohu zhodnotiť všetky výdavky v jednej konkrétnej oblasti a navrhnúť realokáciu peňazí tak, aby prinášali lepšie výsledky. Komplexné hodnotenie verejných výdavkov predstavuje štandardnú súčasť rozpočtového procesu v krajinách OECD. V roku 2017 sme takto zhodnotili výdavky na politiku trhu práce a sociálne politiky, vzdelávanie a životné prostredie. V roku 2018 revízia posúdi výdavky a výsledky v pôdohospodárstve, inklúzii marginalizovaných skupín a zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe.

NAVAŽTE SPOLUPRÁCI S VUT

Máte zájem stát se partnerem VUT? Chcete našim studentům nabídnout pracovní příležitost? Kontaktujte nás pro více informací kariera@vut.cz