Diagnostika pracovního potenciálu

Hlavní strana › Pro studenty › Poradenství › Diagnostika pracovního potenciálu

Diagnostika pracovního potenciálu se zaměřuje na komplexní popis osobnosti člověka, na jeho kompetence a způsoby jejich využívání. Díky výsledkům můžete získat mnohem konkrétnější a utříděnější představu o vlastních silných stránkách, o potenciálu k dalšímu rozvoji. Testy pokrývají témata jako jsou vztahy k druhým lidem, pečlivost, flexibilita, schopnost práce se stresem ad. Mnoho z těchto kompetencí jsou průkazně spojeny s úspěchem v pracovním životě – s výší příjmu, spokojeností v práci či s vlastní efektivitou. Na výběr jsou dvě baterie – jedna se zaměřuje více na poznání vlastní osobnosti v obecné i pracovní rovině s důrazem na strategie vyrovnávání se se stresem. Druhá baterie je potom více výkonová, krom obecného popisu osobnosti se zaměřuje i na pozornost, strukturu poznávacích schopností (práce se slovy, s čísly a prostorem), paměť a znalosti.

Průběh

Poté, co se přihlásíte formulářem níže, zašleme Vám na e-mail krátký vstupní dotazník zaměřující se na vaši motivaci pro testování a na témata, která chcete diagnostikou pokrýt. Podle toho budeme schopni testovou baterii případně ještě lehce pozměnit a lépe pro Vás připravit zpětnou vazbu.

Následně Vám zašleme odkaz na diagnostické testy. Vyplnění zabere až 2 hodiny, zvolte tedy k vyplnění pohodlné a klidné prostředí.

Výsledky testů přijdou pouze Vašemu konzultantovi, který je zpracuje, zašle Vám komplexní písemnou zpětnou vazbu a domluví se s Vámi na osobní konzultaci výsledků, kde proberete případné nejasnosti, poskytne Vám jakékoliv doplnění a dá Vám prostor si z výsledků vytáhnout přesně to, co potřebujete. Osobní konzultace výsledků potrvá 1-2 hodiny.

Toto setkání může proběhnout buď osobně v prostorách KC VUT nebo online skrz MS Teams.

Přihlas se nyní

K přihlášení na akci použijte formulář níže. Do formuláře, prosím, vyplňte svůj VUT email (VUTID@vutbr.cz), abychom měli jistotu, že vám připojení přes MS Teams bude fungovat.


  Kdo se ti bude věnovat?

  Mgr. Libor Komárek

  Dlouhodobě se zabývám kariérou studentů a absolventů univerzit. Několik let jsem působil na Kariérním centru Masarykovy univerzity, zkušenosti mám i s VUT a VŠB-TUO. Působím i jako konzultant rozvoje ve firmách a dokončuji doktorát. Za cíl si kladu překládat uchazečům požadavky zaměstnavatelů a také jim pomoci se v kariéře zorientovat a připravit na první období velké kariérní tranzice. Rád vám pomůžu se sebepoznáním, rozhodováním, hledáním, tvořením portfolia, přípravou na pohovor i s kariérním rozvojem.

  Mám otázky na vaše odpovědi.

  Martin Bažík

  Martin je věčný idealista. V oblasti vysokého školství se pohybuje řadu let a věří tomu, že studenti jsou motivovaní, mají obrovskou chuť se učit, rozvíjet a pracovat na sobě. Jenom je potřeba jim k tomu vytvořit ideální prostředí a podmínky. Dříve takové prostředí pro studenty budoval na Kariérním centru Masarykovy univerzity, momentálně působí jako konzultant na kariérních centrech po celé republice. Jeho cíl je nicméně jednoduchý – chce pomoci studentům dělat to, co je baví a naplňuje.

  Tato akce je realizována v rámci projektu Moderní a otevřené studium techniky CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430.

  Kontaktní informace

  Adresa: Kariérní centrum VUT
  Antonínská 548/1
  601 90 Brno

  Fakturační údaje: IČ: 00216305
  DIČ: CZ00216305