Proč někteří studenti dokončí studium spíše než jiní?

16.3.2020

Rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými lidmi nespočívá tolik v talentu a inteligenci, jako ve způsobu jejich přemýšlení. Přednášku na téma Jak změnit nastavení mysli? si mohli studenti VUT poslechnout 27. února díky vzdělávacímu projektu Kariérního centra VUT. Lektorka Barbora Vacková ze společnosti GrowJOB se s nimi podělila o několik tipů, jak pracovat se svou myslí tak, aby byli v životě úspěšnější.

 Podle psycholožky Carol Dweckové, autorky knihy Nastavení mysli, mají lidé tendenci inklinovat k jednomu ze dvou typů myšlení. První tzv. fixní nastavení mysli je vede k neúspěchu. Takto přemýšlející lidé se při setkání s překážkou často vzdávají. Úsilí vidí jako zbytečné, a pokud věci nejdou dobře samy od sebe, postrádají pro ně smysl. Kritiku vnímají velmi osobně a nedokáží se z ní konstruktivně poučit. Úspěch ostatních lidí v nich vzbuzuje pocit provinilosti. Naopak lidé s tzv. růstovým nastavením mysli vnímají překážky jako výzvy. Při jejich překonávání jsou vytrvalí, protože úsilí vnímají jako přirozenou cestu vedoucí k lepším výsledkům. Z kritiky se rádi poučí a v úspěchu ostatních vidí inspiraci.

Výzkumy psycholožky Dweckové ukazují, že pro úspěšnější jedince je charakteristické spíše růstové nastavení mysli. Síla vůle, odvaha, vytrvalost a pečlivost nejsou však vlastnosti predisponované, ale naopak v průběhu života velmi dobře naučitelné v průběhu. „Talent hraje jen omezenou roli v tom, zda budete v nějaké činnosti úspěšní. Ale zdaleka ne takovou roli, jako vaše úsilí. Přestože nejste v matematice talentovaní stejně jako váš kamarád, můžete mít ze zkoušky lepší známky. Vykompenzujete to dávkou snahy a vytrvalosti,“ zhodnotila přednášející Barbora Vacková ze společnosti GrowJOB.

„Nakonec nejsou nejlepší ti, co byli nejlepší na začátku.“ Carol Dwecková

Jak změnit fixní nastavení mysli na růstové?

Málokterý člověk má podle Vackové striktně fixní či striktně růstové myšlení. Může se stát, že fixně myslíme jen v některé oblasti. Právě ta ale může být pro životní úspěch stěžejní – například studium vysoké školy či hledání nové práce. Proto se Vacková na přednášce podělila o několik tipů, jak změnit fixní myšlení na produktivnější růstové.

  • Správně formulovaná zpětná vazba – ať už chválíme sebe nebo ostatní, je důležité nehodnotit dosažený výsledek, ale spíše vynaložené úsilí. (např. Učil jsem se na maximum, nebo mám ještě limity?)
  • Losadův poměr 3 : 1 – psycholog Marcial Losada vypočetl, že člověk potřebuje na jednu negativní interakci obdržet tři pozitivní. Tento poměr je dobré udržovat v každodenním pracovním životě pro dosažení harmonie.
  • Meta-kognice – jak zjistit, že právě myslíte fixně? A třeba se před zkouškou podvědomě vzdáváte už dopředu? Praktikujte mindfullness a meditační techniky. Od svých podvědomých myšlenek získáte odstup a dokážete je lépe identifikovat.
  • Postoj k selhání – pokud vás potká neúspěch, přemýšlejte stylem „znovu a lépe“ nebo „co se z toho mohu naučit?“ 

Proč je užitečné kultivovat optimismus? 

Růstové nastavení mysli souvisí spíše s pozitivním přístupem k životu, na schopnosti najít si na všem něco dobré a brát překážky jako přirozenou součást života. „Optimismus ale není něco, s čím se rodíme. Je to něco, co se dá naučit,“ upozornila přednášející a poukázala na výzkum psychologa Martina Seligmana. Své tvrzení opřela zároveň o výzkum Angely Duckworth, která došla k závěru, že pouze 20–30 % psychických predispozicí k houževnatosti v sobě nemůžeme změnit, protože jsou nám dány geneticky. Se zbytkem se však dá pracovat – včetně optimistického přístupu k životu.

Na závěr tak Vacková studentům ukázala několik praktických nástrojů, jak u sebe mohou pěstovat optimismus.

  • Flow lístek – každodenní zapisování si alespoň tří pozitivních zážitků může podpořit pozitivní přístup k životu.
  • Vyjádření vděčnosti – časté vyjadřování vděčnosti ostatním, třeba i za malé věci, má pozitivní vliv i na naši vlastní pohodu.
  • Křivka života – přirozená křivka života je nahoru a dolů. A je to tak v pořádku. Těžké životní situace nás posouvají dál.
  • Ostrůvky pozitivní deviace – svým pozitivismem a schopností překonávat překážky můžeme inspirovat i ostatní. Projevený optimismus se nám tak skrze okolí vrací zpátky.

tento článek je realizován v rámci projektu Moderní a otevřené studium techniky CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430

autor: Hana Marko

 

 

 

Zpět na přehled všech článků