Proč se oplatí být radikálně otevřený a jak dávat i přijímat zpětnou vazbu

2.10.2020

Mýtus osamělého génia v posledních letech stále více bledne. Lidé si totiž uvědomují, že jsou efektivnější a posouvají se rychleji, pokud dokážou spolupracovat. Že dobrý tým je stejně důležitý jako dobrý produkt. Nelze ovšem dlouhodobě rozvíjet tým a spolupracovat s ostatními bez toho, abychom si neříkali své názory. A v tomto bodě často narazíme. Ve škole nás totiž nikdo neučil, jak dávat i přijímat konstruktivní kritiku. Často tak končíme v pasti nespokojenosti, v strachu se ozvat, nebo v strachu z vyloučeni ze skupiny, protože je naše zpětná vazba vnímána jako hnidopišství, agresivita či arogance. Jak tedy na efektivní zpětnou vazbu, které posune všechny?

V oblasti leadershipu způsobila malou revoluci kniha Kim Scottové Radikální otevřenost. Scottová v ní totiž po zkušenostech z managementu firem jako Google, Twitter či Apple dochází k závěru, že silný lídr musí umět otevřeně pojmenovávat veškeré problémy a pocity. Musí umět poskytovat i přijímat jednoznačnou zpětnou vazbu. Bez toho není možné být dobrým lídrem, ani budovat zdravou firemní kulturu.

Kim Scottová rozlišuje čtyři přístupy k poskytování zpětné vazby. Ničivá empatie se projevuje neschopností dávat zpětnou vazbu ze strachu, že se ostatních dotknete. Naproti tomu manipulativní neupřímnost je neochota poskytovat otevřenou zpětnou vazbu, abyste neublížili sobě. Nechcete se v situaci cítit nepříjemně, a proto se přímé konfrontaci vyhnete. Útočná agrese není poskytování zpětné vazby, ale čistá kritika. Neprojevujete lidem, ani situaci osobní zájem, zatímco u radikální otevřenosti pojmenováváte situaci a konfrontaci se nevyhýbáte, ale projevujete i osobní zájem. Scottová tento odlišný přístup přibližuje na jednoduchém příkladu.

Představte si, že váš kamarád vyjde ze záchodu a má otevřený poklopec. Pokud se uchylujete k ničivé empatii, nic mu neřeknete, protože nechcete, aby se cítil nepříjemně. Pokud používáte jako reakci manipulativní neupřímnost, také nic neřeknete. Na kamarádovi vám ale nesejde. Vy se nechcete cítit nepříjemně, že mu něco takového máte říct. Při radikální otevřenosti mu šeptem sdělíte, že má rozepnutý poklopec. Zatímco v útočné agresi to řeknete nahlas všem ostatním.

Jak a proč dávat zpětnou vazbu

Poskytování zpětné vazby je důležité. Díky tomu vy i ostatní členové týmu víte, na čem jste. Nemusíte si tedy domýšlet, co si kdo o vaší práci a rozhodnutích myslí. Ničivou empatií nedáváte lidem možnost se posouvat a rozvíjet. Manipulativní neupřímností navíc vytváříte prostor pro kulturu pochybností a pomluv. Pří útočné agresi bude přirozenou reakcí ostatních lidí se bránit. Ačkoliv tedy můžete mít stokrát pravdu, ostatní to neuznají, protože jsou v defenzivě.

Nástroj růstu, nikoliv masáž ega

Základním a zásadním pravidlem zpětné vazby je, že by neměla pomoct tolik tomu, kdo ji dává, jako tomu, kdo ji přijímá. Nikdy byste proto neměli použít zpětnou vazbu k tomu, abyste snížili význam něčí práce před ostatními, zlepšili si svůj vlastní obraz a sebeprezentaci, nebo si s někým vyřídili účty.

Metoda sendviče

Kim Scottová doporučuje otevřenost a přímou zpětnou vazbu, o které ale lidé z kontextu a vašeho dlouhodobého chování vědí, že pramení ze zájmu a snahy věci posouvat. U lidí, se kterými nemáte natolik dlouhodobý či otevřený vztah, se může hodit takzvaná sendvičová metoda. Způsobem podání zpětné vazby totiž vyjádříte i zájem a předejdete tak pocitu, že na lidi útočíte a pouze je kritizujete. Sendvičová zpětná vazba zahrnuje nejprve vypíchnutí pozitivních věcí. Tedy označení toho, co daný člověk dělá či říká a vám se líbí. Následuje oblast, která má být zlepšena či pozměněna, a končí se opět na pozitivní vlně a povzbuzení. Díky tomu lidé nepřejdou do obrany, mohou se cítit motivováni a vaše komunikace i cesta k sobě navzájem zůstává otevřená.

Jasnost a jednoduchost

Vaše zpětná vazba by měla být zcela konkrétní a jasná. Je dobré promyslet si, co přesně vám vadí nebo s čím nesouhlasíte. Pojmenujte to co nejpřesněji. Zkuste se vyhnout jakýmkoliv vytáčkám a oklikám, které by mohly posluchače zmást. Nepoužívejte eufemismy, ani metafory.

Nechte si odstup

Pokud zpětnou vazbu dostanete, nereagujte hned. Je přirozené, že jakákoliv negativní reakce na naše jednání či práci vyvolá v našem egu pocit nedostatečnosti či naopak uraženost. Zkuste si dovolit nereagovat hned a nechat si od situace odstup. Zpětnou vazbu si vyposlechněte, ale nepusťte se obratem do své obhajoby či do protiútoku. S odstupem se vám také lépe posoudí, zda měl dotyčný dobré připomínky a nápady, nebo šlo o osobní útok maskovaný za zpětnou vazbu.

Nic osobního

Naučte se rozlišovat zpětnou vazbu, manipulaci a útok. Je dobré útok ignorovat, manipulaci označit a zpětnou vazbu přijmout. Pokud víte, že na vás druhý pouze útočí, nemá to co dočinění s vaší prací, ale možná vaší společnou historií, pocitem ohrožení či nízkým sebevědomím útočícího. Důvodů může být řada, ale s vaší prací a rozhodnutími to reálně nemá nic společného. Pokud někdo manipulaci a udílení rádoby dobrých rad maskuje za zpětnou vazbu, můžete být také v klidu, protože to nemá s vaší prací, vašim výkonem i vašimi nápady nic společného. V momentě, kdy se zamyslíte a uvědomíte si, že na vás dotyčný ani neútočí, ani se vás nesnaží vlákat do svých her a pastí, můžete si jeho slova vzít k srdci. Třeba vás jeho myšlenky a poznámky nasměřují zcela nečekaným, a ještě lepším směrem.

Zpětná vazba a otevřená komunikace je pro osobní růst i rozvoj firem zcela klíčová. Často máme ale pocit, že je to něco, co umíme od přírody. A snadno tak můžeme uškodit sobě i ostatním. Příště, až budete mít výhrady nebo návrhy k něčí práci, případně až si vás někdo pozve na zhodnocení spolupráce, proto zkuste sledovat, jak se v situaci cítíte, jaká slova používáte i jaké závěry z dané situace vyvozujete. Stejně tak, jako se dá naučit skvělým prezentačním či řečnickým schopnostem, dá se vytrénovat poskytování i přijímání zpětné vazby. Z čehož do budoucna budete těžit jak vy, tak vaše okolí.

 

Tento článek je realizován v rámci projektu Moderní a otevřené studium techniky CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430

autor: Zuzana Hübnerová

Zpět na přehled všech článků