Diagnostika

Diagnostika pracovního potenciálu se zaměřuje na komplexní popis osobnosti člověka, na jeho kompetence a způsoby jejich využívání. Díky výsledkům můžete získat mnohem konkrétnější a utříděnější představu o vlastních silných stránkách, o potenciálu k dalšímu rozvoji. Testy pokrývají témata jako jsou vztahy k druhým lidem, pečlivost, flexibilita, schopnost práce se stresem ad. Mnoho z těchto kompetencí jsou průkazně spojeny s úspěchem v pracovním životě – s výší příjmu, spokojeností v práci či s vlastní efektivitou. Na výběr jsou dvě baterie – jedna se zaměřuje více na poznání vlastní osobnosti v obecné i pracovní rovině s důrazem na strategie vyrovnávání se se stresem. Druhá baterie je potom více výkonová, krom obecného popisu osobnosti se zaměřuje i na pozornost, strukturu poznávacích schopností (práce se slovy, s čísly a prostorem), paměť a znalosti.

Průběh

Poté, co se přihlásíte zasláním emailu na kariera@vut.cz, přijde Vám na e-mail krátký vstupní dotazník zaměřující se na vaši motivaci pro testování a na témata, která chcete diagnostikou pokrýt. Podle toho budeme schopni testovou baterii případně ještě lehce pozměnit a lépe pro Vás připravit zpětnou vazbu.

Následně Vám zašleme odkaz na diagnostické testy. Vyplnění zabere až 2 hodiny, zvolte tedy k vyplnění pohodlné a klidné prostředí.

Výsledky testů přijdou pouze Vašemu konzultantovi, který je zpracuje, zašle Vám komplexní písemnou zpětnou vazbu a domluví se s Vámi na osobní konzultaci výsledků, kde proberete případné nejasnosti, poskytne Vám jakékoliv doplnění a dá Vám prostor si z výsledků vytáhnout přesně to, co potřebujete. Osobní konzultace výsledků potrvá 1-2 hodiny.

Toto setkání může proběhnout buď osobně v prostorách KC VUT nebo online skrz MS Teams.

 

Tato sekce je je realizována v rámci projektu Moderní a otevřené studium techniky CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430

EU