Stážistka/stážista v Odboru analytickém a datové podpory

Energetický regulační úřad
Praha
Stáž
4. 3. 2021

Popis pozice

Energetický regulační úřad nabízí stáž v Odboru analytickém a datové podpory na dislokovaném pracovišti v Praze, a to od března 2021. Nabídka je určena všem studentům a absolventům VŠ (max. 6 měsíců od absolvování studijního programu) se zájmem o statistiku, datovou analýzu a energetiku.

Mezi hlavní náplně stáže bude vedle běžných administrativních činností patřit získávání a transformace dat, kontrola kvality dat a analýza dat a správa databází. Další činnosti budou vycházet ze zaměření, znalostí a zájmu úspěšných žadatelů o stáže jimž budeme v maximální míře vycházet vstříc. Může mezi ně patřit např. tvorba statistických modelů, tvorba analytických nástrojů, monitoring a hodnocení moderních trendů v energetice, nebo aplikace ekonomických (ekonometrických) metod. Nabízíme též možnost praktického uplatnění témat závěrečných prací v praxi.

Délka stáže:

 • standardně se jedná o 10–20 hodin týdně po dobu 3 měsíců s možností úpravy po vzájemné dohodě.

Charakteristika činnosti:

 • monitoring energetických ukazatelů a statistik,
 • práce s daty,
 • administrativní podpora odboru.

Požadujeme:

 • spolehlivost, organizační a komunikační dovednosti a aktivní přístup k plnění úkolů,
 • pokročilá znalost MS Excel
 • znalost práce se statickými softwary výhodou.

Jak se přihlásit na stáž:

 • V případě zájmu o stáž, prosíme, zašlete Váš strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mail: martin.sik@eru.cz do 10. března 2021.
 • Z přihlášených uchazečů budou vybráni uchazeči k ústnímu přijímacímu pohovoru na dislokovaném pracovišti ERÚ v Praze (Jankovcova 1566/2B, 170 00 Praha 7).

Pokud budete vybráni, budete vyzváni, abyste dodali další dokumenty včetně:

 • kopie občanského průkazu/pasu opatřené písemným souhlasem uchazeče s jejím pořízením;
 • výpisu z Rejstříku trestů – nesmí být starší 3 měsíců,
 • aktuálního potvrzení o studiu/potvrzení o absolvování VŠ programu,
 • prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti a souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Další informace:

 • Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální či zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí stážista sám

NAVAŽTE SPOLUPRÁCI S VUT

Máte zájem stát se partnerem VUT? Chcete našim studentům nabídnout pracovní příležitost? Kontaktujte nás pro více informací kariera@vut.cz