Vizionář, dotahovač nebo týmový hráč. Znáte svou týmovou roli?

27.11.2020

Stávající doba fandí spojování a týmové práci. Ne každý se ale v týmu chová a reaguje stejně. Například britský výzkumník a teoretik managementu Meredith Belbin identifikoval devět základních rolí, které lidé zastávají, pokud společně na něčem pracují. Samozřejmě nejsou role pevně dané a člověk může v čase i podle povahy daného projektu zastávat různé role. Obvykle ale máme tendence k některým tíhnout víc. Víte, zda jste srdcem inovátor, diplomatický usměrňovač nebo třeba pečlivý dotahovač? 

Testy a typologie týmových rolí vznikly zejména proto, aby bylo jednodušší zaměstnance zařadit do různých skupin a umět s nimi podle toho pracovat. Pokud totiž najmete inovátora, ale pak mu dáte za úkol vyplňovat stovky papírů a žádostí, buď vymyslí způsob, jak celý proces automatizovat, nebo o něj přijdete. Druhá varianta je ale pravděpodobnější.

Umět využít toho, co jde lidem nejlépe, by mělo být jedním z klíčových úkolů manažerů i personalistů. A pokud sestavují tým, pak ho musí umět poskládat tak, aby se lidé ideálně vzájemně doplňovali. Pokud budete mít v týmu někoho, kdo je kreativní a chrlí jeden nápad za druhým, ale nikoho, kdo by tyto nápady zrealizoval a dotáhl do konce, pak je vám kreativec k ničemu.

Lidé, kteří spolu dlouho pracují, o sobě obvykle ví, kdo spíše vymýšlí novinky a kdo jde a bez mnoha řečí věci udělá. Pokud ale firma přijímá nového člověka do týmu, nebo sestavuje zcela nový tým, můžete se kromě osobnostních testů setkat i s testy týmových rolí.

Tím nejznámějším asi bude Bebinův test týmových rolí. Meredith Belbin identifikoval celkem devět základních rolí, které se ve skupinách objevují. Je pravděpodobné, že se v některém popisu poznáte více a v některém méně. Nicméně řada lidí může mít blízko k více než jedné roli. A zatímco ve školním projektu budete například usměrňovač, který tým táhne a povzbuzuje, v práci budete spíš týmový pracovník, který nepotřebuje být tolik v popředí, ale rád spolupracuje na tom, na čem se skupina domluvila.

Jaké role tedy Belbin rozlišuje a jaké jsou jejich silné a slabé stránky?

  • Inovátor – Téměř v každém kolektivu se najde někdo, kdo je nadšený novými věcmi, neustále přemýšlí, co by se dalo změnit a zlepšit. Výhodou inovátorů je, že jsou velmi kreativní a umí přemýšlet jinak. Díky tomu dovedou i zdánlivě neřešitelné problémy mnohdy vyřešit velmi netradičním způsobem. Problém ale je, že jsou často tak pohlceni vlastními myšlenkami a nadšením, že ignorují detaily a zapomínají na věci, které jsou z jejich pohledu nepodstatné. Mnohdy také nemusí mít tolik trpělivosti vysvětlovat ostatním své myšlenkové pochody a srozumitelně své nápady předávat do týmu tak, aby s nimi ostatní mohli pracovat dál.
  • Vyhledávač zdrojů – Lidé v této roli jsou ideální například pro kontakty s médií či s potencionálními partnery. Jsou zvídaví, společenští, umí navazovat vztahy a rozvíjet nové možné spolupráce. Jejich počáteční nadšení a entusiasmus ale může po čase opadnout, když najdou jinou věc, pro kterou se nadchnou.
  • Koordinátor – Mnohdy v týmech zastává roli projektového manažera. Umí totiž nápady přetavit v cíle a rozdělit jednotlivé úkoly i zodpovědnost mezi členy týmu. Ví, v čem je kdo dobrý, a umí toho využít ve prospěch projektu. Má dostatek sebevědomí a vyspělosti, aby ustál koordinační roli a mohl rozdělovat práci. Ostatním dokáže vysvětlit, co je cílem a co je potřeba udělat, aby bylo cíle dosaženo. Někdy ale může sklouznout do pouhého delegování a přenechávání samotné práce na jiných.
  • Usměrňovač – Udržuje v týmu tempo. Tak, aby se věci hýbaly kupředu a celý projekt neztratil energii. Je to člověk dynamický, který se nebojí výzev a vědomě na ostatní tlačí. Snaží se tímto tlakem dostat z nich to nejlepší a motivovat je k překonávání veškerých překážek. Někdy to ale může přehnat a ostatní se mohou cítit dotčeni nebo nepříjemně provokováni a zpochybňováni. Pokud svou energii důležitou k fungování celého projektu nasměřuje vůči jednotlivým členům týmu, může působit až agresivně.
  • Monitor vyhodnocovač – Logický a strategický článek veškerého rozhodování. Vyhodnocovač sbírá potřebná data, informace, zvažuje všechny možné cesty a navrhuje řešení na základě zhodnocení pro a proti. Vyvažuje lidi jako je inovátor a vyhledávač zdrojů, kteří se snadno nadchnou pro jednu věc, ale už nerozmýšlí veškerý kontext a dopady. Jejich vášeň a nadšení doplňuje o racionálno bez zbytečných emocí. Umí týmu nabídnout různé pohledy na věc i doporučení pro další postup. Právě kvůli přílišné racionálnosti mu ale může chybět ona energie a nadšení pro věc, které umí strhnout ostatní. Kvůli množství informací a souvislostí, které si uvědomuje, může být přehnaně kritický ke stávajícímu fungování, které je ve finále často založeno na kompromisech. Navíc může být informacemi natolik zahlcen, že neumí dělat rychlá a sebevědomá rozhodnutí. Umí totiž zpochybnit i své vlastní předchozí rozhodnutí.
  • Týmový hráč – Týmoví hráči zaručují, že projekty poběží bez větších zádrhelů. Nemají problém najít si práci a dokončit ji. Nedělá jim problém spolupracovat s ostatními. Jsou vnímaví a diplomatičtí. Umí naslouchat a předcházet případným třenicím. Zároveň ale nechtějí způsobovat žádný přílišný rozruch a kontroverze. Mohou mít proto problém dělat nepopulární rozhodnutí.
  • Realizátor – Umí vytvořit akční plán a postupovat efektivně podle tohoto plánu. Je to člověk praktický, spolehlivý a umí proměnit nápady v akci. Dokáže zorganizovat práci tak, aby byla skutečně včas hotová. Protože se ale rád drží svého plánu, může mít problém reagovat na změny a chopit se rychle nových příležitostí. Občas na plánu lpí, ačkoliv tím brání pozitivním změnám.
  • Kompletovač – Někdy se mu říká dotahovač. Umí doladit poslední detaily a celou práci zhodnotit přísným okem kontrolora. Díky němu nebude na práci jediná chybička. Nastupuje v momentu, kdy už většinou ostatní chyby nevidí nebo nemají energii je řešit. Ze své podstaty jsou dotahovači perfekcionisté, kteří někdy můžou být až příliš kritičtí a ustaraní. Často neumí delegovat práci, protože si většinou všechno raději udělají sami podle své představy.
  • Specialista – Přináší do týmu hluboké znalosti konkrétní problematiky. Je oddaný svému tématu. Nikdo ho nemusí pobízet, aby v oblasti bádal a vzdělával se. Dělá to sám od sebe a rád. Dokáže udržet pozornost na jedné věci a té se věnovat pečlivě. Díky tomu vnáší do týmu odborné znalosti a dovednosti. Specialista si potrpí na přesné postupy, používání konkrétní terminologie a může tak docházet ke konfliktům mezi ním a některými členy týmu. Specialista bude mít pocit, že s informacemi ostatní nakládají příliš volně, ostatní mohu mít pocit, že lpí na nepodstatných detailech. Může mít také tendence zahrnovat kolegy nadbytečným množstvím informací z oblasti své specializace.

Obvykle se každý v některých popisech pozná více než v jiných. Rozhodně ale není dobré zlobit se na sebe, že například nejsem dostatečně inovativní a vizionářský, pokud je mi příjemnější role dotahovače. Žádná role není ani lepší, ani horší. A dobrý tým nikdy nebude fungovat, ať už mu chybí člověk s novými nápady, nebo stratég, který umí racionálně zhodnotit situaci, či dotahovač, který umí práci dokončit a najít chyby. Cílem testů týmových rolí je proto především rozeznat, co komu jde a v čem může být ostatním i projektu největším přínosem.

 

Tento článek je realizován v rámci projektu Moderní a otevřené studium techniky CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430.

autor: Zuzana Hübnerová

Zpět na přehled všech článků